Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE995

Huvudgrupp 1

  • Ax, Christian; Kullvén, Håkan; Johansson, Christer, Den nya ekonomistyrningen, Sjätte upplagan, Stockholm, Liber, [2021]Obligatorisk
  • Artiklar enligt information i studiehandledning, Företagsekonomiska institutionenObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin