Medicinsk cellbiologi

16,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3MC161

Huvudgrupp 1

Kursbok

Övrig kurslitteratur

  • Jorde, Lynn B.; Carey, John C.; Bamshad, Michael J., Medical genetics, 4. ed., Philadelphia, Mosby/Elsevier, cop. 2010

Övrigt kursmaterial

Förutom den angivna litteraturen ingår också laborationskompendier samt fall- och seminarietexter som del av undervisningsmaterialet.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin