Beskattningsrätt

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR123

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Skattelitteratur är i många fall årsbunden p.g.a. mångfalden av förändringar i lagstiftningen. Finns senare upplaga än angiven bör den användas.

Vid kursstart ges anvisningar om aktuell litteratur för kursen.

Gunnar Rabe - Skattelagstiftning

Utkommer två gånger per år. Under vårterminen används "Skattelagstiftning xx:1" och under höstterminen "Skattelagstiftning xx:2".

xx står för aktuellt årtals slutsiffror.

I regel går det bra att använda föregående års utgåvor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin