Franska D11

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5FR040

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Avancerad fransk språkvetenskap

Kurslitteraturen bestäms av examinator

Referenslitteratur:

Delkurs 2. Avancerad litteraturvetenskaplig teori och metod

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin