Stationära stokastiska processer

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MS025

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Lindgren, Georg; Rootzén, Holger; Sandsten, Maria, Stationary Stochastic Processes, Lund, Avdelningen för matematisk statistik, Lunds tekniska högskola, 2009

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin