Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2EH310

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Moment 1. Den moderna ekonomins grundläggning, 7,5 högskolepoäng

Enl. lärares anvisningar ca 50 s.

Totalt ca 1 280 s.

Moment 2. Perspektiv på 1900-talets ekonomiska utveckling. 7,5 högskolepoäng

Enligt lärares anvisningar 50 s.

Totalt ca 1 360 s.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin