Är programmet rätt för dig?

Röster om programmet

Vad tycker Evina och Benjamin om att läsa ämneslärarprogrammet? Varför ska man söka programmet?

Marina, student.

Möt en student på programmet

Namn: Marina Ruokolainen
Från: Stockholm

Under min första praktik fick jag hålla några egna lektioner vilket var jättespännande.

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde den här utbildningen för att jag alltid haft ett intresse för pedagogik och att undervisa. Jag har även haft ett stort intresse för naturkunskap och tycker det är roligt att få undervisa i både fysik, kemi och biologi. Inom ämnet naturkunskap kan man dessutom knyta an miljöfrågor och det är något som engagerar mig.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Jag tycker att det är en väldigt spännande utbildning. Främst för man har en hel del VFU, alltså verksamhetsförlagd utbildning där man gör praktik på en skola. När det kommer till kurserna som behandlar ämnena som man ska undervisa i, har vi haft en blandad undervisning med båda föreläsningar, laborationer men även exkursioner och det är väldigt givande.

Vad var varit roligast och mest intressant med utbildningen?
– Det som har varit roligast var VFU. Första VFU:n genomförs i mitten av terminen efter att man har läst två andra kurser inom pedagogik. Redan då får man chansen att applicera sina nya teoretiska kunskaper i praktiken. Under min första VFU fick jag hålla några egna lektioner vilket var jättespännande.

Hur ser en vanlig dag på din utbildning ut?
– En vanlig dag på utbildningen kan se olika ut beroende på vilken kurs man läser. Man brukar ha seminarier, föreläsningar eller laborationer. Vanligtvis har vi två eller tre seminarier i veckan. När det kommer till föreläsningar är de också runt två eller tre gånger i veckan. Sedan är det mycket självständigt arbete. Under första kursen på kemiterminen var det en hel del laborationer.

Vad är bästa med att plugga på Uppsala Universitet?
– Det bästa med att plugga på Uppsala Universitet är att det är väldigt hög nivå på utbildningen och även att det finns en hel del studentliv. Här finns det både nationer och sektioner för de olika programmen. Det finns olika typer av utskott som organiserar idrottsaktiviteter, fester och en massa annat.

Två snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Västmanlands dala (V-dala) nation eller promenera vid ån under våren/sommaren.

Bästa studieplatsen i din studentstad?
– Blåsenhus eller Carolina Rediviva.

Hösten 2022

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin