Är programmet rätt för dig?

Evelyn
Widenfalk Ehlin.

Möt en alumn från programmet

Namn: Evelyn Widenfalk Ehlin
Från: Uppsala
Yrke: Strateg

Genom utbildningen fick jag precis den spetskompetensen jag önskade och behövde för att kunna söka det jobbet som jag har idag.

Vad jobbar du med nu?
– Jag arbetar på Vård- och omsorgsförvaltningen på Uppsala kommun på avdelningen systemledning. Mitt jobb handlar blanda annat om att bereda ärenden till förvaltningsledning och de två nämnder, äldrenämnden och omsorgsnämnden, som jag arbetar mot. Detta inbegriper att samla information, ta fram fakta och genomföra skriftlig analys som sedan blir till rapporter och tjänsteskrivelser. Det kan även handla om att svara på remisser det vill säga lämna synpunkter på förslag från exempelvis Regeringskansliet.

Utifrån att jag har min bakgrund som arbetsterapeut så arbetar jag framför allt med frågor som berör hälso- och sjukvård. I mitt arbete behöver jag hela tiden vara uppdaterad i vad som händer på kommunal nivå en även nationellnivå.

Hur hamnade du där?
– Under studierna på masterprogrammet i folkhälsa blev jag intresserad av hur vården styrs och hur man kan vara med och påverka övergripande till att vi får en god vård.

Har du nytta av din utbildning?
– Det har varit helt avgörande! Genom utbildningen fick jag precis den spetskompetensen jag önskade och behövde för att kunna söka det jobbet som jag har idag.

Varför valde du att läsa en masterutbildning och vad läste du innan?
– Jag hade arbetat som arbetsterapeut i många år och kände att jag ville få mer kunskap i hur man söker evidens och använder det i arbetet och även få en större förståelse för de övergripande frågorna vad gäller vården.

Vad tyckte du om din utbildningstid?
– Studierna väckte mitt intresse för hur offentligt sektor styrs och hur de politiska processerna fungerar. Utbildningen var bred och gav kunskap in om många områden.

Vad var det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– För mig var det framför allt närheten till hem och jobb, men även att Uppsala universitet har en lång historia och det finns mycket kunskap.

Har du några tips till nya studenter?
– Våga tänka nytt och tänk brett.

Hösten 2023

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin