Är programmet rätt för dig?

Federico, student.

Möt en student på programmet

Namn: Federico Vega
Från: Uppsala

Tillgången till rent vatten är en fundamental förutsättning för det samhälle vi lever i, både för privatpersoner och industrier.

Hur kommer det sig att du valde det här programmet?
– Innan jag började på masterprogrammet i vattenteknik läste jag till högskoleingenjör inom byggnadsteknik i Gävle. Jag tyckte att frågor som rör vatten var intressanta och sökte därför olika masterprogram inom detta fält. Det tydliga fokus på digitalisering inom programmet var pricken över i:et som gjorde att jag i slutändan valde just den här masterutbildningen.

Berätta om programmet, vad gör ni?
– Det jag gillar med programmet är att vi får kombinera både teoretiska och praktiska kunskaper som behövs inom vattensektorn. Programmet lägger stor vikt vid kunskaper som rör digitalisering, vilket jag tycker är väldigt intressant och viktigt eftersom branschen just nu fokuserar mycket på detta som ett sätt att effektivisera och förbättra vattenförsörjningen i världen.

– En annan viktig del i utbildningen handlar om att inhämta data, både digitalt och ute i fält, som vi sedan lär oss att analysera och bearbeta. Detta ger oss kunskaper om de faktorer som på olika sätt påverkar rörelsen av vatten och det förbereder oss på att kunna bidra med lösningar på problem som kan uppstå, så som översvämningar, torka eller problem med vattentillförsel. Ett annat fokus för utbildningen är att arbeta kring frågor som rör hållbar utveckling av vattenresurser.

Vad är det bästa med programmet enligt dig?
– Att få chansen att arbeta med någonting som gör verklig skillnad i samhället. Tillgången till rent vatten är en fundamental förutsättning för det samhälle vi lever i, både för privatpersoner och industrier. Förändringar i klimatet och en obalanserad fördelning av vattenresurser skapar stora problem för samhällen och den globala ekonomin. Därför uppskattar jag att programmet ger oss relevanta verktyg som kan användas för att arbeta med dessa frågor, så att vi kan bidra till att säkerhetsställa tillgången till vatten och hantera de hot som klimatförändringarna medför.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter utbildningen?
– En stor fördel med programmet för mig är att jag känner en trygghet inför mina framtida karriärmöjligheter. Det finns idag en stor efterfrågan på vatteningenjörer inom en mängd olika fält. Utbildningen ger oss en bred grund att stå på och möjligheter att få jobb inom flera olika typer av sektorer, vare sig det gäller forskning eller arbete inom privat eller offentlig sektor.

– Eftersom vatten är en sådan fundamental del i alla samhällen så ser jobbmöjligheterna väldigt bra ut även internationellt.

Vad är dina mål eller drömmar?
– Jag tycker att det skulle vara kul att jobba vidare med frågor som rör digitaliseringen av vattensektorn. Mitt mål är att kunna arbeta med att förbättra vattentillgången i samhället genom digitalisering och att få chansen att tillämpa de olika verktyg och metoder jag har fått lära mig under programmets gång i verkligheten.

Har du några tips till nya studenter?
– Våga ta hjälp av andra kursare som har andra erfarenheter än du själv. Det är viktigt att fokusera på studierna men det är minst lika viktigt att ta hand om sig själv och sin mentala hälsa. Försök göra saker som du mår bra av vid sidan av studierna!

Våren 2022.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin