Kandidatprogram i fysik – Geofysik

180 hp

Studieplan, TFY1K, GEOF

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY1K
Inriktningskod
GEOF
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 november 2015
Diarienummer
TEKNAT 2014/47

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Övriga kurser kvällstid / distans

Övrig kurs med ej fastställd period

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

eller

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin