Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

180 hp

Studieplan, TBY1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TBY1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2016
Diarienummer
TEKNAT 2015/47

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Det är obligatoriskt att läsa minst 25 hp av de valbara kurserna i årskurs 3.

Period 1

Period 2

1TE414, 1TE416 och 1TE428 passar för en studieinriktning mot anläggning (kurserna kan kräva behörighetskedja).

1TE402, 1TE416 och 1TE403 passar för en studieinriktning mot konstruktion (kurserna kan kräva behörighetskedja).

1TE036 passar för en studieinriktning mot förvaltning (kurserna kan kräva behörighetskedja).

Termin 6

Period 3

1TE428 passar för en studieinriktning mot anläggning (kurserna kan kräva behörighetskedja).

1TE429 passar för en studieinriktning mot produktion (kurserna kan kräva behörighetskedja).

1TE432 passar för en studieinriktning mot förvaltning (kurserna kan kräva behörighetskedja).

Period 4

Termin 7

Tillvalskurser

Dessa kurser kan sökas då studenten är behörig till dem. Kurserna går i olika perioder.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin