Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

Studieplan, MSJ1Y

Kod
MSJ1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 14 mars 2016
Diarienummer
Medfarm 2014/05

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin