Masterprogram i humaniora – Etnologi

120 hp

Studieplan, HHU2M, ETNO

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HHU2M
Inriktningskod
ETNO
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 9 juni 2016
Diarienummer
HISTFILFAK 2016/51

Studieplan för tvåårig masterexamen 120 hp 

Kurs 1: Examensarbete för masterexamen, 45 Hp (obligatorisk kurs)

Kurs 2: Etnologisk vetenskapssyn, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)

Kurs 3: Etnologisk datainsamling, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)

Kursen vänder sig till programstudenter på master i humaniora inriktning etnologi.

Kurs 4: Aktuell etnologisk forskning, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)

Kurs 5: Etnologisk databearbetning, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)

Kursen vänder sig till programstudenter på master i humaniora inriktning etnologi.

Kurs 6: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 Hp

Kurs 7: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerad nivån 7,5 Hp

Kurs 8: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerad nivån 7,5 Hp

Kurs 9: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 Hp

Kurs 10: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 Hp

Kurs 11: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 Hp

Studieplan för ettårig magisterexamen 60 hp

Kurs 1: Examensarbete för magisterexamen, 30 Hp (obligatorisk kurs)

Kurs 2: Etnologisk vetenskapssyn, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)

.

Kurs 3: Etnologisk datainsamling, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)

Kurs 4: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 Hp

Kurs 5: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 Hp

Studieplan för ettårig masterexamen 60 hp

(Denna studiegång är endast avsedd för studenter som redan har en magisterexamen)

Kurs 1: Examensarbete för masterexamen, 15 Hp (obligatorisk kurs)

Kurs 2: Aktuell etnologisk forskning, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)

.

Kurs 3: Etnologisk databearbetning, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)

Kurser 4-7: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 Hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin