Masterprogram i humaniora

120 hp

Utbildningsplan, HHU2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.

Beslut och riktlinjer

Utbildningsplanen fastställdes av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27. Programmet omfattar två års heltidsstudier men studenten kan välja att efter ett år avsluta sina studier med en magisterexamen. Programmet leder efter första året till en magisterexamen i det ämne/huvudområde som studenten valt. Det andra årets studier leder till en masterexamen i samma ämne/huvudområde. I programmet deltar alla enheter inom historisk-filosofiska fakulteten.

Behörighetskrav

Antikens kultur och samhällsliv

Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Arkeologi

Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i arkeologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Estetik

Filosofie kandidatexamen med estetik som huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Etnologi

Filosofie kandidatexamen med etnologi som huvudområde eller kandidatexamen med kulturantropologi som huvudområde plus 60 hp i etnologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Genusvetenskap

Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i genusvetenskap eller feministiska studier eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Historia

Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i historia eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Idé- och lärdomshistoria

Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i idé- och lärdomshistoria, eller med 90 hp historia/ekonomisk historia, eller motsvarande. Behörig är också student med examen från Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle med Uppsats STS – idé- och lärdomshistoria. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Konstvetenskap

Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Kulturantropologi

Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i kulturantropologi eller socialantropologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Litteraturvetenskap

Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i litteraturvetenskap eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Musikvetenskap

Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i musikvetenskap eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs förkunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Praktisk filosofi

Filosofie kandidatexamen med praktisk filosofi som huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Retorik

Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i retorik eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Teoretisk filosofi

Filosofie kandidatexamen med teoretisk filosofi som huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar två år. Första årets studier leder till en magisterexamen. Andra årets studier leder till en masterexamen.

I programmet ingår kurser, examensarbeten och praktik. Kurserna är i regel på 7,5 högskolepoäng och ges på halvfart inom någon av fyra perioder som läsåret indelas i. Inom varje huvudområde/inriktning finns obligatoriska kurser. Dessutom väljer studenten ett antal fria kurser inom hela fakultetens utbud av kurser på avancerad nivå.

Följande examensarbeten/uppsatser ingår:

1. Examensarbete för masterexamen 1, 45 högskolepoäng.

2. Examensarbete för masterexamen 2, 15 högskolepoäng.

3. Examensarbete för magisterexamen, 30 högskolepoäng.

Studenter som avser att fullfölja två års studier väljer examensarbete för masterexamen 1, 45 högskolepoäng. Studenter som avser att avsluta studierna efter ett år med magisterexamen väljer examensarbete för magisterexamen, 30 högskolepoäng. Studenter som redan har en magisterexamen väljer examensarbete för masterexamen 2, 15 högskolepoäng.

Progression i utbildningen

Programmet ingår i den avancerade nivån. Progressionen inom programmet uttrycks genom de olika examensarbetena, dels för magisterexamen, dels för masterexamen.

Kurser som ingår i programmet

Varje inriktning/huvudområde har egna obligatoriska kurser. Dessutom ingår fria kurser. Information om kurserna ges i studieplanen för respektive inriktning.

Övergångsbestämmelser: studenter som går in i programmets andra år och som har en magisterexamen äldre än från 2007 bör kontrollera att de uppfyller kraven för att kunna få en masterexamen.

Undervisning

Undervisning ges på de kurser som ingår i programmet. På examensarbetena ges handledning. Se respektive kurs kursplan för mer information.

Examen

Magisterexamen och masterexamen i något av fakultetens ämnen/huvudområden.

Syfte

Syftet med utbildningen är:

-att studenten ska uppnå en god analytisk förmåga,

-att studenten ska kunna fördjupa sig i de humanistiska ämnena som ingår i programmets inriktningar,

-att studenten ska uppnå de förkunskaper som krävs för behörighet till forskarutbildningen,

-att studenten ska ges förutsättningar för avancerade arbetsuppgifter inom olika delar av arbetsmarknaden.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter genomgången utbildning kunna:

-självständigt genomföra utredningen inom skilda delar av arbetslivet,

-kritiskt tillämpa avancerade teorier och metoder från skilda humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner,

-självständigt och korrekt i tal och skrift presentera resultat från både forskning och utredning,

-med god insikt samla och behandla komplext material med relevans för olika undersökningar,

-självständigt formulera, avgränsa och utföra en forskningsuppgift med relevans för olika ämnesområden,

-uttrycka sig effektivt och väl i tal och skrift och skriva inte bara korrekt utan även med stilistisk och argumentativ medvetenhet.

Studieplan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin