Masterprogram i humaniora – Litteraturvetenskap

120 hp

Studieplan, HHU2M, LITT

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HHU2M
Inriktningskod
LITT
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 9 juni 2016
Diarienummer
HISTFILFAK 2016/51

Termin 1

På höstterminen läser studenten kurser omfattande 30 hp. En av dessa kurser ska vara den obligatoriska Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp. I övrigt läser studenten tre valfria kurser.

Period 1

Valfri kurs, 7,5 hp, period 1

Valfri kurs, 7,5 hp, period 2

Valfri kurs, 7,5 hp, period 2

Termin 2

Den följande vårterminen läser studenten valfria kurser motsvarande 15 hp och ägnar 15 hp åt examensarbetet. Studenten uppmuntras delta i det litteraturvetenskapliga högre seminariet vid Litteraturvetenskapliga institutionen. I den mån ämnet för examensarbetet passar in i någon av fakultetens forskningsnoder rekommenderas studenten vara aktiv i denna inom ramen för examensarbetet.

Valfri kurs, 7,5 hp, period 3

Valfri kurs, 7,5 hp, period 3

Examensarbete, 15 hp, period 4

Termin 3

På höstterminen läser studenterna valfria kurser omfattande 15 hp och ägnar 15 hp åt examensarbetet. Eventuell verksamhetsförlagd utbildning bör lämpligen äga rum under loppet av år 2, omfattande 7,5 eller 15 hp.

Valfri kurs, 7,5 hp, period 1

Valfri kurs, 7,5 hp, period 1

Examensarbete, 15 hp, period 2

Termin 4

Valfri kurs, 7,5 hp, period 3

Valfri kurs, 7,5 hp, period 4

Examensarbete, 15 hp, period 3&4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin