Masterprogram i humaniora – Kulturantropologi

120 hp

Studieplan, HHU2M, KULT

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HHU2M
Inriktningskod
KULT
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 9 juni 2016
Diarienummer
HISTFILFAK 2016/51

Recommended study plan within the Master Programme of Humanities in Cultural Anthropology.

Acad Year: Approx 1 Sept-5 June

Fall: 1 Sept-19 Jan

Spring: 20 Jan-5 Jun

Termin 1

Kurser: Två obligatoriska (teori och metod) och två valfria.

Period 1:

Advanced Study of Anthropological Theory, 7,5 hp

Period 2:

Anthropological Research Methods, 7,5 hp

Political Ecology, 7,5 hp

Termin 2

Period 3:

Insamling av empiriska data (fältarbete)

Uppsatskurser

Period 4:

Anthropology in Practice, 7,5 hp

Contemporary Debates and Developments in Cultural Anthropology, 7,5 hp

Ethnography and Multiculturalism, 7,5 hp

Termin 3

ERASMUS-termin. Studenter kan t.ex. studera i Bryssel, Leiden, Louvain-la-Neuve; Leuven, Aix-en-Provence/Marseille, Mainz.

Termin 4

Uppsatsarbete

Kurser i praktisk antropologi, t.ex. "Anthropology in Practice" eller likvärdig kurs, plus 10 veckor praktik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin