Masterprogram i humaniora – Arkeologi

120 hp

Studieplan, HHU2M, ARKE

Kod
HHU2M
Inriktningskod
ARKE
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 8 mars 2017
Diarienummer
HISTFILFAK 2017/21

Programmet inleds med en obligatorisk gemensam kurs Cosmopolitan Pasts (Det mångfaldiga förflutna) om 7,5 hp. Den ges på halvtid och läses av studenter i båda våra ämnen och på båda campus. Ytterligare en obligatorisk kurs är den Uppsatsstödjande kursen, 7,5 hp. Den går över hela första läsåret. I övrigt finns en stor frihet att bygga din utbildning utifrån ditt eget intresse. I början av höstterminen kommer du att upprätta en individuell studieplanering (ISP) tillsammans med programkoordinator (Visby) eller studierektor (Uppsala). Då går vi igenom hur du vill lägga upp dina studier, vilka kurser du vill läsa, när du ska skriva på din uppsats osv. Denna ISP revideras varje termin, eller oftare vid behov.

Institutionen ger ett visst antal kurser, ofta med två-årscykler, de flesta kurser på halvfart. De flesta kurser ges i både Uppsala och i Visby; några endast på ett av campusen. Meningen är att du ska läsa två kurser parallellt eller läsa en kurs och skriva examensarbete. Förutom institutionens vanliga kursutbud kan du göra praktik (7,5 och/eller 15 hp), läsa individuellt utformade fördjupnings- eller metodkurser à 7,5 hp vardera. Du kan även läsa kurser vid andra institutioner. 

Examensarbetet om 45 hp delas upp och skrivs över flera terminer. Du kan antingen skriva på halvtid eller på heltid. De flesta kurser ges på engelska, men du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på svenska eller engelska.

Nedan ger vi ett exempel på studieplanering:

Termin 1

Period 1

Cosmopolitan pasts (Det mångfaldiga förflutna), 7,5 hp.

Historical Ecology, 7,5 hp.

Uppsatsstödjande kurs, 3,5 hp. (Går över hela terminen.)

Period 2

Från palats till polis i Medelhavsområdet 1200-700 f.kr., 7,5 hp.

The Prehistory of the Baltic, 7,5 hp.

Termin 2

Period 3

Blod, rökelse, vin och rökelse. Antik religion i praktik och teori. 7,5 hp.

Africa: food, metals and towns, 7,5 hp.

Uppsatsstödjande kurs, 4 hp. (Går över hela terminen.)

Period 4

Advanced Fieldcourse in Archaeology, 15 hp.

Termin 3

Period 1

Praktikkurs, 15 hp.

Period 2

Examensarbete, 15 hp

Termin 4

Period 3

Examensarbete, 15 hp.

Period 4

Examensarbete, 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin