Masterprogram i humaniora – Genusvetenskap

120 hp

Studieplan, HHU2M, GENU

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HHU2M
Inriktningskod
GENU
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 9 juni 2016
Diarienummer
HISTFILFAK 2016/51

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Valfri kurs, 7,5 hp

Examensarbete, 7,5 hp

Period 4

Termin 3

Valfri kurs, 7,5 hp/VFU 7,5 hp

Valfri kurs, 7,5 hp/VFU 7,5 hp

Valfri kurs, 7,5 hp

Examensarbete, 7,5 hp

Termin 4

Examensarbete, 30 hp

Examensarbetet

Examensarbetet omfattar totalt 45 hp och är uppdelat på sex delkurser, varav den första förläggs till termin 2 (T2) under läsår 1. Ett andra uppsatsblock ligger under T3, och huvuddelen under T4. Examensarbetet består av dels självständigt arbete, dels handledning, dels opposition på annans samt försvar av eget examensarbete. Ventilering/diskussion av eget och andras skrivande sker också fortlöpande under hela utbildningen inom ramen för kursen 5

”Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess”, vilken löper på 1/16-dels studietakt under utbildningens samtliga fyra terminer. I denna kurs ingår presentation av uppsatsskiss/idé; ventilering av uppsats-PM och delar av uppsatsmanuset, samt ventilering av VFU-rapport. Denna kurs är exklusiv för programmets studenter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin