Feministiska kulturstudier

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GN028

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Den här kursen introducerar feministiska kulturstudier som forskningsfält på en avancerad nivå. Kursen fokuserar på hur kön och andra maktdimensioner impliceras när kulturella texter produceras och reproduceras, och hur representation påverkar hur kön konstrueras och utövas. Under kursens gång kommer du att granska centrala teoretiska och tematiska synsätt inom feministiska kulturstudier och diskutera dem i relation till specifika exempel från (exempelvis) massmedia, film, tv, konst, litteratur eller dataspel. Kursen består av seminarier och individuella muntliga och skriftliga uppgifter.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin