Masterprogram i humaniora – Idé- och lärdomshistoria

120 hp

Studieplan, HHU2M, IDEL

Kod
HHU2M
Inriktningskod
IDEL
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 8 mars 2017
Diarienummer
HISTFILFAK 2017/21

Termin 1

År 1

På höstterminen rekommenderas studenterna att läsa kurser omfattande 30 hp. En av dessa är den obligatoriska kursen ”Introduktion till Master i ide´- och lärdomshistoria” (7,5 hp) som äger rum under period 1 och 2. Studenterna bör för att tillgodoräkna sig dessa poäng också delta i minst 8 forskningsseminarier vid institutionen för idé- och lärdomshistoria. Härtill läser studenterna en idéhistorisk temakurs som kan ges under period 1 eller 2 samt två valfria kurser.

Idéhistorisk temakurs, 7,5 hp

Valfri kurs, 7,5 hp

Valfri kurs, 7,5 hp

Termin 2

Den följande vårterminen rekommenderar vi att studenterna läser kurser omfattande 22,5 hp. En av kurserna är en idéhistorisk temakurs som ges under period 3. I övrigt rekommenderar vi att studenterna läser två valfria kurser samt ägnar 7,5 hp åt examensarbetet.

Idéhistorisk temakurs, 7,5 hp

Valfri kurs, 7,5 hp

Valfri kurs 7,5 hp

Examensarbete, 7,5 hp

Termin 3

År 2

På höstterminen rekommenderar vi att studenterna läser kurser omfattande 7,5 hp eller 15 hp varav en idéhistorisk temakurs är obligatorisk. Härtill ägnar de examensarbetet 15 hp eller 22,5 hp. Under vårterminen gäller samma upplägg som under hösten men då är den idéhistoriska temakursen ej obligatorisk. Ventilering av examensarbetet äger rum i slutet av vårterminen. Eventuell verksamhetsförlagd utbildning bör lämpligen äga rum under loppet av år 2, omfattande 7,5 hp eller 15 hp. Eftersom arbetsgivare ofta föredrar att VFU:n går på heltid bör studenten planera sina studier så att det är möjligt. Eventuella utlandsstudier bör också äga rum under år 2, företrädesvis under höstterminen.

Idéhistorisk temakurs, 7,5 hp

Eventuellt valfri kurs, 7,5 hp

Examensarbete, 15 hp eller 22,5 hp

Termin 4

Eventuellt idéhistorisk temakurs, 7,5 hp

Eventuellt valfri kurs, 7,5 hp

Examensarbete, 15 hp eller 22,5 hp

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin