Masterprogram i humaniora – Musikvetenskap

120 hp

Studieplan, HHU2M, MUSI

Kod
HHU2M
Inriktningskod
MUSI
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 8 mars 2017
Diarienummer
HISTFILFAK 2017/21

OBS: Studiegången skiljer sig något beroende på om studenten påbörjar studierna under udda eller jämnt år. Studenterna kan välja att disponera kursen i Examensarbete i musikvetenskap för masterexamen på ett annat sätt, beroende på hur de disponerar kursläsning och ev. utlandstermin.

Termin 1

På höstterminen läser studenterna kurser omfattande 30 hp. En av dessa kurser ska vara en obligatorisk kurs i Teori och metod, antingen ”Musikvetenskapens metoder och teorier 1” med inriktning på historiografi (7,5 hp, jämna år) eller ”Musikvetenskapens teori och metod 2 med inriktning mot kulturstudier”(7,5 hp, udda år), vilka ges under period 1. Musikvetenskapliga institutionen ger även en kurs i Musikestetik (7,5 hp), som är valfri. Därutöver går studenterna två valfria kurser om 7,5 hp.

Studenterna inbjuds också att delta i masterprogrammets uppsatsseminarium, med ca 4 träffar per termin.

Musikvetenskapens metoder och teorier 1 (jämna år) eller 2 (udda år), 7,5 hp, period 1. Obligatorisk.

Valfri kurs, 7,5 hp, period 1

Musikestetik, 7,5 hp, period 2. Valfri

Valfri kurs, 7,5 hp, period 2

Termin 2

På vårterminen läser studenterna valfria kurser omfattande 15 hp, samt ägnar motsvarande 15 hp åt examensarbetet. Institutionen ger en kurs i musikanalys (period 3) och en temakurs vars innehåll varierar (period 4). Denna termin kan också ägnas åt utlandsstudier.

Musikanalys, 7,5 hp, period 3, valfri

Valfri kurs, 7,5 hp, period 4

Tidigmoderna hovbaletter: text, kropp och representation, 7,5 hp, period 4, valfri

Examensarbete, 7,5 hp, period 3 & 4, obligatorisk

Termin 3

På höstterminen år 2 läser studenterna valfria kurser omfattande 15 hp, samt ägnar motsvarande 15 hp åt examensarbetet. Institutionen för musikvetenskap ger en kurs i Musikvetenskapens metoder och teorier, som är valfri för andraårsstudenter. Denna termin kan också ägnas åt utlandsstudier.

Musikvetenskapens metoder och teorier 1 eller 2, 7,5 hp, period 1, obligatorisk

Valfri kurs, 7,5 hp, period 2

Examensarbete, 15 hp, period 1-2, obligatorisk

Termin 4

På vårterminen år 2 läser studenterna valfria kurser omfattande 15 hp, samt ägnar motsvarande 15 hp åt examensarbetet.

Valfri kurs, 7,5 hp, period 3

Musiketnologiska perspektiv, 7,5 hp, period 4, valfri

Examensarbete, 15 hp, period 3-4, obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin