Masterprogram i humaniora – Retorik

120 hp

Studieplan, HHU2M, RETO

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HHU2M
Inriktningskod
RETO
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 3 februari 2015
Diarienummer
HISTFILFAK 2014/29

Termin 1

På höstterminen läser studenten kurser omfattande 30 hp. En av dessa kurser ska vara den obligatoriska kursen Retorikvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp. I övrigt läser studenten tre valfria kurser.

Period 1

Valfri kurs, 7,5 hp, period 1

Valfri kurs, 7,5 hp, period 2

Valfri kurs, 7,5 hp, period 2

Termin 2

Den följande vårterminen läser studenten valfria kurser motsvarande 15 hp och ägnar 15 hp åt examensarbetet. Studenten uppmuntras delta i det retorikvetenskapliga högre seminariet vid Litteraturvetenskapliga institutionen. I den mån ämnet för examensarbetet passar in i någon av fakultetens forskningsnoder rekommenderas studenten vara aktiv i denna inom ramen för examensarbetet.

Valfri kurs 7,5 hp, period 3

Valfri kurs 7,5 hp, period 3

Examensarbete 15 hp, period 4

Termin 3

På höstterminen läser studenterna valfria kurser omfattande 15 hp och ägnar 15 hp åt examensarbetet. Eventuell verksamhetsförlagd utbildning bör lämpligen äga rum under loppet av år 2, omfattande 7,5 eller 15 hp.

Valfri kurs 7,5 hp, period 1

Valfri kurs 7,5 hp, period 1

Examensarbete 15 hp, period 2

Termin 4

Valfri kurs 7,5 hp, period 3

Valfri kurs 7,5 hp, period 4

Examensarbete 15 hp, period 3 & 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin