Masterprogram i humaniora – Historia

120 hp

Studieplan, HHU2M, HIST

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HHU2M
Inriktningskod
HIST
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 9 juni 2016
Diarienummer
HISTFILFAK 2016/51

Termin 1

Under den första terminen läser både magister- och masterstudenter tre obligatoriska kurser omfattande 22,5 hp och 7,5 hp obligatoriskt uppsatsskrivande.

Period 1

Period 2

Examensarbete på avancerad nivå, 7,5 hp, period 2

Termin 2

Under den andra terminen läser masterstudenterna tre kurser, varav två rekommenderas ingå i studiegången. Dessutom arbetar de på sina examensarbeten motsvarande 7,5 hp. De studenter som skall avsluta med en magisterexamen läser en valfri kurs och 22,5 hp examensarbete.

Rekommenderad studiegång för masterstudenter

Period 3

Valfri kurs, 7,5 hp, period 3

Period 4

Examensarbete på avancerad nivå, 7,5 hp, period 4

Termin 3

Under den tredje terminen kan studenterna göra praktik (verksamhetsförlagd utbildning) motsvarande 7,5 eller 15 hp. Istället för praktik kan studenterna läsa en eller två valfria kurser. Därutöver läser studenterna ytterligare en kurs, där vi rekommenderar kursen Sverige i världen under 1900-talet. Samtliga studenter skall arbeta med sitt examensarbete motsvarande 7,5 hp under period 2.

Rekommenderad studeigång för masterstudenter

Praktik eller valfri kurs, 7,5 hp, period 1

Praktik eller valfri kurs, 7,5 hp, period 1

Sverige i världen under 1900-talet, 7,5 hp, period 2

Examensarbete på avancerad nivå, 7,5 hp, period 2, obligatorisk

Termin 4

Den fjärde terminen har liksom den första terminen ett obligatoriskt upplägg och programmet avslutas med fokus på examensarbetet. Utöver examensarbete motsvarande 22,5 hp registreras studenterna på kursen Workshop i avancerat historievetenskapligt tänkande. Den kursen är så uppbyggd att studenterna genomför en rad övningar under hela studietiden parallellt med arbetet med examensarbetet men studenterna registreras på den först under fjärde terminen.

Examensarbete på avancerad nivå, 22,5 hp, period 3+4, obligatorisk

Period 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin