Läkarprogrammet

330 hp

Studieplan, MME2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MME2Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 19 september 2016
Diarienummer
MEDFARM 2016/923

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Termin 11

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin