Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

180 hp

Studieplan, TBY1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TBY1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 november 2017
Diarienummer
TEKNAT 2017/120

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Det är obligatoriskt att läsa minst 25 hp av de valbara kurserna i årskurs 3.

Period 1

Period 2

1TE402, 1TE403 och 1TE447 passar för en studieinriktning mot konstruktion (kurserna kan kräva behörighetskedja).

1TE426, 1TE036 och 1TE432 passar för en studieinriktning mot projektering/förvaltning (kurserna kan kräva behörighetskedja).

Termin 6

Period 3

1TE402, 1TE403 och 1TE447 passar för en studieinriktning mot konstruktion (kurserna kan kräva behörighetskedja).

1TE426, 1TE036 och 1TE432 passar för en studieinriktning mot projektering/förvaltning (kurserna kan kräva behörighetskedja).

Period 4

Termin 7

Tillvalskurser

Dessa kurser kan sökas då studenten är behörig till dem. Kurserna går i olika perioder.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin