Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

Studieplan, MSJ1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 29 maj 2018
Diarienummer
MEDFARM 2018/388

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin