Masterprogram i läkemedelsanvändning

120 hp

Studieplan, FLM2M

Kod
FLM2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 29 augusti 2018
Diarienummer
MEDFARM 2018/877

Termin 1

samt ett av nedanstående alternativ:

a) Valbara kurser om 22,5 hp

b) Valbar kurs 7,5 hp och magisterprojekt i läkemedelsanvändning, 3FB009, 15 hp

Termin 2

Ett av nedanstående alternativ kan väljas:

a) Valbara kurser

b) Valbara kurser och magisterprojekt i läkemedelsanvändning 15 hp (3FB009) eller

c) Magisterprojekt i läkemedelsanvändning 30 hp (3FB008).

Termin 3

Valbara kurser.

Termin 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin