Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord

120 hp

Studieplan, HFF2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HFF2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 22 augusti 2018
Diarienummer
HISTFILFAK 2018/48

Termin 1

Termin 2

7,5 hp av examensarbetet hör till denna termin.

Termin 3

7,5 hp av examensarbetet hör till denna termin.

Termin 4

30 hp av examensarbetet hör till denna termin.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin