Förskollärarprogrammet

210 hp

Studieplan, UFÖ1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UFÖ1Y
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 12 februari 2019
Diarienummer
UTBVET 2016/533

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Ledarskap i förskolan, 7.5 hp

Ny kurs

Hållbart utvecklingsarbete i förskolan, 7.5 hp

Ny kurs

VFU II, 15 hp

Ny kurs

Termin 5

Yngre barns livsvillkor, 7.5 hp

Ny kurs

Svenska som andraspråk och flerspråkighet, 7.5 hp

Ny kurs

Lek i förskolan, 7.5 hp

Ny kurs

Barns medieanvändande, 7.5 hp

Ny kurs

Termin 6

Läroplansteori, 7.5 hp

Ny kurs

Uppföljning och analys av lärande och utveckling, 7.5 hp

Ny kurs

Specialpedagogik, 7.5 hp

Ny kurs

Vetenskapsteori och metod, 7.5 hp

Ny kurs

Termin 7

VFU III, 7.5 hp

Ny kurs

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin