Masterprogram i utbildningsvetenskap – Digitala medier

120 hp

Studieplan, UUV2M, DIGI

Kod
UUV2M
Inriktningskod
DIGI
Fastställd av
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 juni 2010

Termin 1

Programmet består av dels kurser om 7,5 hp, dels ett examensarbete om 15, 30 eller 45 hp.

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 hp, varav minst 60 hp med fördjupning inom huvudområdet Digitala medier, varav ett examensarbete om minst 30 hp. Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet Digitala medier, varav ett examensarbete om minst 15 hp.

Kurserna läses i normalfallet parallellt på halvfart. Den som studerar på helfart läser fyra olika kurser per termin och på halvfart två. Studiegången bestäms i samråd med berörd studierektor. Följande upplägg av utbildningen beskriver en studiegång på helfart:

Studenten läser en eller ett par av kurserna i Digitala medier under den första terminen tillsammans med valbara kurser ur utbudet på avancerad nivå inom Utbildningsvetenskaplig fakultet eller annan fakultet. Det finns även möjlighet att påbörja examensarbetet. Den som avser påbörja examensarbetet bör helst ha avklarat två kurser i Digitala medier varav en metodkurs.

Kurser inom Digitala medier:

IT-stöd i undervisningen 7,5 hp, UK095 (ges hösttermin)

Innehållsdesign av digitala resurser 7,5 hp 4UK102 (ges hösttermin)

Databasdesign för digitala utbildningsresurser 7,5 hp 4UK008 (ges vårtermin)

Utbildningsdesign och digitala medier 7,5 hp 4UK096 (ges vårtermin)

Examensarbete i Digitala medier 15 hp, 4UK033

Examensarbete i Digitala medier 30 hp, 4UK007

Examensarbete i Digitala medier 45 hp, 4UK005

Termin 2

Studenten fortsätter studierna genom att läsa kurser i Digitala medier eller valbara kurser. Parallellt med kurserna kan studenten skriva på sitt examensarbete. Den som avser avsluta sina studier efter ett år slutför sitt examensarbete under denna termin.

Termin 3

Studenten fortsätter studierna genom att läsa kurser i Digitala medier eller valbara kurser. Parallellt med kurserna kan studenten skriva på sitt examensarbete

Termin 4

Studenten fortsätter studierna genom att läsa kurser i Digitala medier eller valbara kurser. Parallellt med kurserna kan studenten skriva på sitt examensarbete

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin