Psykologprogrammet

300 hp

Studieplan, SPS2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SPS2Y
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 januari 2019
Diarienummer
SAMFAK 2019/2 Doss: 3:2:1

Termin 1

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 2

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 4

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Period 4

Termin 6

Period 1

Period 2

Termin 7

Period 1

Period 2

Period 3

Termin 8

Period 1

Period 3

Period 2

Termin 9

Period 1

Period 3

Period 4

Termin 10

Period 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin