Förskollärarprogrammet

210 hp

Studieplan, UFÖ1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UFÖ1Y
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 13 mars 2020
Diarienummer
UTBVET 2016/533

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Läroplansteori, 7.5 hp

Ny kurs

Uppföljning och analys av lärande och utveckling, 7.5 hp

Ny kurs

Specialpedagogik, 7.5 hp

Ny kurs

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7.5 hp

Ny kurs

Termin 7

VFU III, 7.5 hp

Ny kurs

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin