Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

Studieplan, MSJ1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 2 juli 2020
Diarienummer
MEDFARM 2018/388

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Valbara kurser inom programmet:

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin