Förskollärarprogrammet

210 hp

Studieplan, UFÖ1Y

Kod
UFÖ1Y
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 4 februari 2021
Diarienummer
UTBVET 2021/148

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin