Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

Studieplan, MSJ1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 27 april 2021
Diarienummer
MEDFARM 2021/456

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Valbara kurser inom programmet:

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin