Psykologprogrammet

300 hp

Studieplan, SPS2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SPS2Y
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 februari 2022
Diarienummer
SAMFAK 2021/53 Doss: 3.2.1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Professionsförberedande kurs 2, 3 hp

Psykiatri och psykopatologi, 7,5 hp

Neuropsykologi, 6 hp

Sociologi, 7,5 hp

Ledarskap och grupprocesser, 6 hp

Termin 4

Klinisk psykologi I, 7,5 hp

Hälsopsykologi och beteendemedicin, 7,5 hp

Vuxenliv och åldrande, 7,5 hp

Prevention, 7,5 hp

Termin 5

Personlighetspsykologi, 7,5 hp

Utredningsmetodik, 15 hp

Professionsförberedande kurs 3, 7,5 hp

Termin 6

Socialkunskap, 7,5 hp

Psykologpraktik, 22,5 hp

Termin 7

Organisationsteori, 7,5 hp

Arbets- och organisationspsykologi, 15 hp

Klinisk psykologi II, 7,5 hp

Termin 8

Psykoterapeutisk fördjupning I, 7,5 hp

Människa och miljö, 7,5 hp

Psykologisk forskningsmetod I, 7,5 hp

Psykologisk forskningsmetod II, 7,5 hp

Termin 9

Psykoterapeutisk fördjupning II, 7,5 hp

Valbar breddning/fördjupning, 15 hp

Examensarbete, 30 hp (7,5 hp)

Termin 10

Examensarbete, 30 hp (22,5 hp)

Psykoterapeutisk fördjupning III, 7,5 hp

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin