Kandidatprogram i systemvetenskap – Systemutveckling

180 hp

Studieplan, SSY1K, SYST

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSY1K
Inriktningskod
SYST
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 oktober 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/42 Doss:3:2:1, UFV 2021/1091

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valfri A-kurs, 30 hp

Termin 4

Termin 5

Kurspaketet

Systemutveckling termin 5 30 hp, med delkurserna:

Termin 6

Kurspaketet

Systemutveckling termin 6 30 hp, med delkurserna:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin