Masterprogram i vattenteknik

120 hp

Studieplan, TVA2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TVA2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

1GE043 Geovetenskapliga fältmetoder och 1HY210 Mätteknik i vattensektorn kan inte ingå i examen tillsammans på grund av innehållsmässigt överlapp. 

Termin 3

Period 1

Antingen

eller

Period 2

Termin 4

ÖVRIGA KURSER

Dessa kurser kan sökas då studenten är behörig till dem.

1HY283 kan inte ingå i examen tillsammans med någon av kurserna 1HY281 och 1HY282.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin