Geovetenskapliga fältmetoder

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE043

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs ger dig teoretisk och praktisk kunskap i att kunna planera, genomföra och tolka resultaten från en naturgeografisk och/eller hydrologisk undersökning. Kursen ger en ökad förståelse för möjligheter och begränsningar i de olika metoderna. En stor del av kursen ägnas åt fältmätningar samt utvärdering och databearbetning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin