Förskollärarprogrammet

210 hp

Studieplan, UFÖ1Y

Kod
UFÖ1Y
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 2 juni 2022
Diarienummer
UTBVET 2022/595

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin