Masterprogram i estetik

120 hp

Studieplan, HES2M

Kod
HES2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 4 oktober 2022
Diarienummer
HISTFILFAK 2022/40

Standardupplägg för masterprogram 120 hp (masterexamen)

En obligatorisk s.k. Master Class, 7,5 hp, läses under programmets gång. Kursen kan läsas på termin 2 eller på termin 4.

Termin 1 (30 hp)

 • Filosofiska perspektiv I, 7,5 hp (obligatorisk)
 • Grundläggande texter i estetik, 7,5 hp (obligatorisk)
 • 15 hp: valbara kurser

Termin 2 (30 hp)

 • Minst 7,5 hp masteruppsats inkl. deltagande i ett uppsatsförberedande seminarium (examensarbete)
 • 22,5 hp: valbara kurser, ev. Master Class, 7,5 hp

Termin 3 (30 hp)

 • 15 hp: valbara kurser, ev. praktik
 • 15 hp: masteruppsats (examensarbete)

Termin 4 (30 hp)

 • 7,5 hp: valbar kurs, ev. Master Class, 7,5 hp
 • 22,5 hp: masteruppsats inkl. ventilering (examensarbete)

Standardupplägg för studiegång som leder till en magisterexamen (60 hp)

Termin 1 (30 hp)

 • Filosofiska perspektiv I, 7,5 hp (obligatorisk)
 • 15 hp: valbara kurser
 • 7,5 hp: magisteruppsats (examensarbete)

Termin 2 (30 hp)

 • Master Class, 7,5 hp (obligatorisk)
 • 22,5 hp: magisteruppsats inkl. ventilering (examensarbete)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin