Masterprogram i matematik – Tillämpad matematik och statistik

120 hp

Studieplan, TMA2M, TIMS

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMA2M
Inriktningskod
TIMS
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Kursen 1MS369 ges jämna år.

Kursen 1MS370 ges udda år.

Kurserna 1MS049 och 1MS043 (ges under år 2) kan inte ingå i samma examen.

Alternativ till 1TD354 i period 1:

Termin 2

Period 3

Kursen 1MS900 ges udda år.

Period 4

Kursen 1MS900 ges udda år.

Den som avser att avlägga magisterexamen skall välja kursen:

Termin 3

Period 1

Kursen 1MA217 ges udda år.

Kursen 1MS033 ges jämna år.

Period 2

Kursen 1MA217 ges udda år.

Kursen 1MS033 ges jämna år.

Övriga kurser:

Kurserna 1MS043 och 1MS049 (ges under år 1) kan inte ingå i samma examen.

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Studenten har också tillgång till:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin