Sannolikhetsteori och martingaler

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MS045

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen introduceras klassisk sannolikhetsteori och martingalteori. Dessutom presenteras tillämpningar inom finansiell matematik, med ett särskilt fokus på användandet av martingaler för optionsprissättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin