Datorintensiv statistik och tillämpningar

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MS049

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Slumptalsgeneratorer och simulering av slumpmässiga objekt. Monte Carlo. Skattningstekniker såsom exempelvis Kernelskattningar. EM-algoritmer. Tillämpningar inom dataanalys/finans/statistik. Kursen innehåller en tillämpad projektdel med specialisering inom ett avgränsat område i ett av följande områden: finansiell matematik, dataanalys eller statistik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin