Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

Studieplan, MSJ1Y

Kod
MSJ1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 17 januari 2023
Diarienummer
MEDFARM 2022/2169

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Valbara kurser inom programmet:

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin