Förskollärarprogrammet

210 hp

Studieplan, UFÖ1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UFÖ1Y
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 28 mars 2012

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Ledarskap i förskolan, 10 hp

Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot förskola, 10 hp

Verksamhetsförlagd utbildning 2 mot den utbildningsvetenskapliga kärnan, Förskollärarprogrammet 10 hp

Termin 5

Yngre barns livsvillkor 15 hp

Barns språk och kommunikation, 7,5 hp

Valbar fördjupning, 7,5 hp

Termin 6

Läroplansteori och didaktik med inriktning mot förskola, 10 hp

Specialpedagogik med inriktning mot förskola, 5 hp

Mångfald och lärande med inriktning mot förskola, 5 hp

Bedömning, utvärdering och politisk styrning för förskollärare, 10 hp

Termin 7

Verksamhetsförlagd utbildning mot ämnesinriktning 2, Förskollärarprogrammet 7,5 hp

Pedagogiskt utvecklingsarbete, 7,5 hp

Självständigt arbete 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin