Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

Studieplan, MSJ1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ1Y
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté, 3 juni 2013
Diarienummer
Medfarm 2013/651

Termin 1

Hälsa och förebyggande av ohälsa I, 30 hp

Termin 2

Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp

Termin 3

Ohälsa och främjande av hälsa I, 30 hp

Termin 4

Ohälsa och främjande av hälsa II, 30 hp

Termin 5

Examensarbete, 15 hp

Valbar fristående kurs i vårdvetenskap alternativt medicinsk vetenskap, relevant för sjuksköterskans yrkes och kandidatexamen, efter överenskommelse med examinator 7,5 hp

Valbar verksamhetsförlagd utbildning, relevant för sjuksköterskans yrkesexamen 7,5 hp

Termin 6

Komplexa vårdsituationer II, 30 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin