Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

Studieplan, MSJ1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 24 mars 2014
Diarienummer
Medfarm 2014/05

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Examensarbete, 15 hp

Valbar fristående kurs i vårdvetenskap alternativt medicinsk vetenskap, relevant för sjuksköterskans yrkes och kandidatexamen, efter överenskommelse med examinator 7,5 hp

Valbar verksamhetsförlagd utbildning, relevant för sjuksköterskans yrkesexamen 7,5 hp

Termin 6

Komplexa vårdsituationer, 30 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin