Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

60 hp

Studieplan, TKK1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKK1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 januari 2015
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin