Kön i biologi och genusvetenskap, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Blandad tid, 17 %, Campus

  Startdatum: 24 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-67431 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

  Registrering: 27 december 2022 – 23 januari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Anmärkning: Fem undervisningstillfällen på tisdagskvällar samt en helgträff på Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil i Bohuslän, preliminärt 6-7 maj 2023.

Om kursen

Både inom biologi och genusvetenskap finns bärande diskussioner om könsskillnader och likheter, samt en vetenskaplig och populär debatt om kön respektive genus. Kursens fokus är tvärvetenskapliga diskussioner där biologins mångfald, evolution, genetik och växelverkan med omgivningen möter genusvetenskapliga perspektiv om hur kön/genus konstrueras genom normer och värden i samhället. Både natur- och samhällsvetare välkomnas till kursen för att utveckla kunskaper och perspektiv om kön och genus, i samhälle och natur.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Studievägledning biologi

E-post: studievagledare@ibg.uu.se